گردو چندلر

1,500,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

گردوی چندلر برای ارتفاعات ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ متر بهترین است. و اگر ارتفاع افزایش یابد ، شاهد کاهش عملکرد خواهیم بود.
گردو چندلر با ساختار بدنی نازک و به شکل بیضی بزرگ که به راحتی از پوسته جدا می شود و درختان این رقم در اواخر بهار برگریز هستند و حدود ۲۵ روز دیرتر از درختان بذری و ژنوتیپ شروع به رشد می کنند ، بنابراین برای مناطقی که سرد است چشمه هایی مانند آذربایجان ، لرستان ، دماوند ، کردستان ، سبزوار ، کرمان ، مشکین ، ارومیه ، تبریز ، نهاوند ، تویسرکان ، بانه ، تهران ، قزوین ، زنجان و … که با آن روبرو هستیم مناسب ترین گردو است. گردو چندلر با میوه و عملکرد بسیار بزرگ و ساختار میوه بسیار بالا و بزرگ و پوست کاغذ عالی است. مغز این رقم بسیار سفید است و حتی در تابستان های بسیار گرم ، کیفیت سفید گردو تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
از ویژگیهای بارز گردوی چندلر می توان به عملکرد زودرس (باردهی از سال اول) و باردهی در شاخه های جانبی و همچنین دیر گلدهی اشاره کرد که باعث یخ زدگی در بهار می شود ، در حالی که اکثر باغ های گردو در کشور ما دچار سرمازدگی می شوند. این رقم موقعیت مناسبی در برابر سرمای بهار نشان داده است. به باغداران عزیز ، توجه داشته باشید که گردو چندلر یکی از ارقام گردوی پیوندی است که نیاز به کوددهی ۱۰۰٪ دارد. شما باید با هر ۲۰ نهالی که برای اطمینان از باروری باغ شما کاشته ایم ۱ درخت برای گرده افشانی داشته باشید. از فرانکت یا فرآیند گرده افشانی استفاده کنید. گردو چندلر مقاومت بسیار بالایی در برابر آفات و سرما دارد و در حال حاضر محبوب ترین رقم گردو در ایالات متحده است.