شلیل مغان ( رد گلد)

1,200,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

زمان رسیدن شلیل مغان اواخر مرداد ماه می باشد، رنگ گوشت شلیل مغان زرد و با میوه ای درست و هسته جدا می باشد. و نوع مصرف شلیل مغان تازه خوری و کمپوت سازی می باشد. نهال های شلیل مغان تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه نهال های شلیل مغان تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه GN15 می باشند. این امر باعث شده عمر اقتصادی درخت های پیوندی بر روی پایه GN15 بالای ۲۰ سال شود و باردهی این شلیل ها از سال دوم شروع شده و به طور متوسط دارای عملکرد ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به شلیل های مغان پایه بذری می باشند فاصله کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۳*۴ می باشد. این پایه سبب تولید میوه های درشت تر و باکیفیت تر می شود.