سیب قرمز لبنان

1,000,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

این درخت جزو رقم های مهم تجاری است. سیب قرمز لبنان برای اولین بار در سال ۱۸۸۰ در امریکا شناخته و معرفی شده است. این رقم از کشور لبنان وارد ایران شده و داری بیشترین سطح کشت در کشور میباشد. هرس کردن این درخت جهت شکل دهی به درخت و تولید میوه با کیفیت ضروری میباشد. نیازمند هوای خنک در شب و آسمان صاف برای تولید میوه با کیفیت میباشد. می توان گفت مناطق ییلاقی برای کشت و پرورش این ارقام مناسب میباشد.
نهال سیب قرمز لبنان حساس به رطوبت هوا بوده اگر در تابستان رطوبت هوا بالا باشد. لکه های سیاه روی برگها و پوست میوه ها شکل میگرد که باعث افت ارزش میوه و کاهش قیمت آن میشود. این رقم مقاومت خوبی در برابر آفات داشته اما به منظور چشم پوشی از سمپاشی نمیباشد. سمپاشی اصولی و درست میتواند به تولید میوه با کیفیت و دور بردن آفات سیب کمک زیادی را کند.باید توجه داشته باشید در هر اصله مشخصی از نهال یک سیب سفید هم برای گرد افشانی کاشته شود زیر این رقم دگر افشانی بوده و نیاز به رقم گرد افشانی جهت باردهی را دارد.
سیب قرمز لبنان تحمل چندانی در برابر خشکی ندارد. خشکی زیاد بسیار مضر میباشد باعث از بین رفتن این درخت میشود. جهت برطرف کردن نیاز آبی نهال سیب قرمز لبنان بهتر هست هر ۲۰ روز یکبار ۶ الی ۱۱ هزار متر معکب آب بصورت غرق آبی آبیاری شود. باید توجه کرد آبیاری قطره ای برای جلوگیری از رطوبت هوا پیشنهاد میشود که در این صورت ۸ هزار متر معکب آب کافی میباشد.