سیب زرد لبنان ( گلدن دلیشیز)

1,000,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

سیب زرد لبنانی در شرکت اروم زیست تاک بر روی پایه ام ۷ (M7) پیوند زده شده است که یک نوع پایه رویشی مقاوم میباشد.
میوه درخت سیب لبنانی اندازه ای درشت و رنگ زرد بسیار زیبایی دارد به همین دلیل بهترین رقم برای احداث باغات میباشد. آبیاری این رقم سیب با توجه به آب و هوای منطقه آن متفاوت میباشد در فصول گرم سال هر۷ روز یکبار انجام میشود.

درخت سیب لبنانی سالیانه به چند نوبت هرس نیاز دارد یکی در فصل زمستان برای افزایش باردهی و دیگری در فصل تابستان برای فرمدهی و جوان سازی درخت انجام میشود.
بهترین خاک برای کاشت نهال سیب لبنانی زرد خاک لومی و آبرفتی میباشد.

نهال سیب لبنانی زرد دارای ۳۵ الی ۴۰ سال عمر اقتصادی میباشد.
زمان رسیدن میوه این رقم سیب مهر ماه میباشد‌.
برای کاشت نهال سیب زرد لبنانی بهتر است مناطقی را انتخاب کنید که ۱۳۰۰ الی ۲۲۰۰ متر فاصله از سطح دریا داشته باشد.
گلدهی درخت سیب زرد لبنانی در فروردین شروع میشود.
فواصل مناسب برای کاشت نهال سیب زرد لبنان در اراضی مسطح ۶×۶ میباشد.

میزان کوددهی درخت سیب لبنانی زرد در هرهکتار حدود ۵ تن کود پوسیده دامی میباشد.
ارتفاع درخت سیب لبنانی زرد به ۴ الی ۶ متر میرسد البته این ارتفاع بستگی به نوع نگهداری و رفع نیاز های درخت دارد.
میزان باردهی این رقم سیب در هرهکتار چیزی حدود ۷۰ تن میباشد و این مزیت نشان دهنده پربازده و پربار بودن درخت سیب لبنانی زرد میباشد.
شانکر باکتریایی و پوسیدگی قهوه ای از مهم ترین بیماری های درخت سیب لبنانی زرد میباشد که با سمپاشی به موقع میتوانید از ابتلای درخت سیب خود به انواع بیماری پیشگیری کرد.