انگور سفید بیدانه( یکساله)

200,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

انگور سفید بیدانه میان رس بوده، این رقم بیدانه بوده ، اندازه حبه های انگور سفید بیدانه کوچک بوده و انگور سفید بیدانه دارای حبه هایی به رنگ سبز مایل به زرد تا قهوه ای روشن می باشد ، این رقم دارای پوست نسبتا ضخیمی می باشد انگور سفید بیدانه دارای گوشت سفت، بی رنگ ، فاقد مزه مشخص می باشد، اندازه خوشه های انگور سفید بیدانه متوسط تا بزرگ می باشد، خوشه ها طویل با دم کوتاه می باشند، انگور سفید بیدانه دارای قابلیت حمل و نگهداری متوسط می باشد، عمده مصرف انگور سفید بیدانه مصرف تازه خوری و کشمش می باشد. مناطق توصیه شده برای کشت انگور سفید بیدانه سراسر مناطق انگور خیز کشور می باشد.