آلو آنجلا

1,000,000 ریال

دسته:
اشتراک گذاری:

زمان رسیدن آلو آنجلینا اواسط مهر ماه می باشد، رنگ میوه آلو آنجلینا بنفش مایل به سیاه می باشد. نوع مصرف این میوه تازه خوری و خشکباری می باشد میوه آلو آنجلینا هسته جدا و خیلی بادوام می باشد قابلیت انبارداری به مدت ۸ ماه را دارد . نهال های آلو آنجلینای تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد، این پایه باعث زود باردهی آلو ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به آلو های پایه بذری می شود. ارتفاع آلو های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۴ تا ۵ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۴*۵ متر می باشد، سیستم ریشه این نهال ها به سبب پایه میروبالان خیلی عمیق می باشد و با طیف وسیعی از خاک ها سازگاری دارد و بسیار مقاوم به سرمای زمستان می باشد. نهال آلو آنجلینا نیاز به رقم گرده افشان ندارد.