نهال شلیل مغان

زمان رسیدن شلیل مغان اواخر مرداد ماه می باشد، رنگ گوشت شلیل مغان زرد و با میوه ای درست و هسته جدا می باشد. و نوع مصرف شلیل مغان تازه خوری و کمپوت سازی می باشد. نهال های شلیل مغان تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه نهال های شلیل مغان […]

بیشتر ببینید

نهال شلیل انجیری

زمان رسیدن شلیل انجیری اواخر مرداد ماه می باشد، رنگ میوه شلیل انجیری قرمز و رنگ گوشت آن زرد می باشد نوع مصرف میوه شلیل انجیری تازه خوری و کمپوت سازی می باشد. نهال های شلیل انجیری تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه GN15 می باشند. این امر باعث شده عمر […]

بیشتر ببینید