نهال زردآلو عسگرآباد

زمان رسیدن زردآلو عسگرآباد اواخر خرداد ماه می باشد، رنگ میوه زردآلو عسگرآباد زرد می باشد و نوع مصرف زردآلو عسگرآباد تازه خوری و خشکباری می باشد و بهترین و بازار پسندترین زردآلو در ایران می باشد نهال های زردآلو عسگرآبادی تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند که یک […]

بیشتر ببینید

نهال زردآلو تخم مرغی

زمان رسیدن زردآلو تخم مرغی نیمه دوم خرداد ماه می باشد و نوع مصرف زردآلو تخم مرغی تازه خوری و خشکبار می باشد نهال های زردآلو تخم مرغی تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد، این پایه باعث زود باردهی زردآلو […]

بیشتر ببینید

نهال زردآلو انبه ای

زمان رسیدن زردآلو انبه ای اواسط تیر ماه می باشد، میوه زردآلو انبه ای زرد رنگ بوده و میوه آن به شکل انبه و درشت می باشد و نوع مصرف آن تازه خوری می باشد. نهال های زردآلو اردوباد تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند که یک پایه نیمه […]

بیشتر ببینید

نهال زردآلو اردوباد

زمان رسیدن زردآلو اردوباد اواخر خرداد ماه می باشد، میوه زردآلو اردوباد زرد رنگ بوده و نوع مصرف آن تازه خوری و خشکباری می باشد. نهال های زردآلو اردوباد تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد، این پایه باعث زود باردهی […]

بیشتر ببینید