پیام مدیرعامل

شرکت تعاونی اروم زیست تاک

شرکت اروم زیست تاک تلفیقی است از دانش، تخصص و تجربه جهت ارائه‌ی محصولات با کیفیت و خدمات مناسب به مشتریان. ما بر این باوریم که توسعه شرکت اروم زیست تاک جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص، تحقق نخواهد یافت.

در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تأمین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده، نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.

تدوین سیاست‌های توسعه‌ای در جهت نیل به هدف نهایی شرکت اروم زیست تاک که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنان است، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش و کاهش هزینه ها جزو اولویت ها و برنامه‌های مدیران اروم زیست تاک است.

در این میان شرکت اروم زیست تاک هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید، همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی خود بردارد تا مجال تأمین رضایت حداکثری مشتریانش را داشته باشد.

امضاء
مدیرعامل / عضو هیئت مدیره

لطفعلی ناصری