پایه هلو شلیل و بادام GF677
پایه هلو شلیل و بادام GF677

پایه GF677 دو رگه هلو و بادام و منشاء آن کشور فرانسه می باشد. پایه GF677 بسیار قوی بوده و دارای رشد رویشی بسیار زیادی می باشد. پایه GF677 دارای سیستم ریشه قوی تر، بزرگتر و عمیق تر از پایه بذری مثل شفتالو می باشد. پایه GF677 در خاک های آهکی قابل استفاده است، اما برای خاک های با بافت سنگین توصیه نمی شود. پایه GF677 نسبت به خشکی مقاوم است و مناسب خاک های فقیر و خشک می باشد. میزان مقاومت پایه GF677 شرایط نامساعد خاک مانند آهک بالا می باشد. پایه GF677 تحمل فرسودگی خاک را دارد و در زمین های شیب دار می توان از آن استفاده کرد. پایه GF677 مقاومت بالایی به کلروز و کمبود آهن و باکتری نماتد گال طوقه ( Crown gall ) دارد. این پایه نسبت به ورتیسیلیوم و فیتوفترا مقاومت خوبی دارد. پایه GF677 ایده آل برای کاشت مجدد می باشد ( یعنی بیماری بازکشت نداشته و می توان باغ هلو و شلیل قبلی از GF استفاده کرد ). قابلیت پیوند انواع ارقام هلو، شلیل و بادام بر وری پایه GF677 وجود دارد. فاصله کاشت ۴*۵ متر یا ۳.۵*۴ متر برای این پایه توصیه میشود. نهال های پیوندی بر روی پایه زودبارده، پرمحصول و با عمر طولانی بیش از ۲۵ سال می باشند. میوه های یکدست و با کیفیت بالا مانند فرم، رنگ و زمان رسیدن تولید می کند.