product4

منشاٌ این پایه کشور انگلستان می باشد و ویژگیهای زیر را دارا می باشد:
• مقاوم به شته مومی
• اندازه درختان آن ۸۰ تا ۹۰ درصد اندازه درختان بذری می باشد.
• مناسب برای خاک های فقیر و سبک و نیز متحمل به خشکی خاک
• شروع باردهی بر روی این پایه از سال سوم
• نیاز به قیم و داربست ندارد و فاصله کشت ۴*۵ توصیه میشود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.