پایه آلو میروبالان 29c
پایه آلو میروبالان ۲۹c

پایه آلو میروبالان اصلاح شده در کشور آمریکا و جزء پایه های نیمه پا کوتاه کننده می باشد. پایه آلو میروبالان بسیار قوی الرشد می باشد. پایه آلو میروبالان نسبت به بیماری های قارچی و پوسیدگی متجمل است. پایه آلو میروبالان دارای سیستم ریشه خیلی عمیق می باشد. این پایه مقاوم به نماتد ریشه است. پایه آلو میروبالان با دامنه وسیعی از خاک ها سازگار است و متحمل به خاک هایی است که دارای زهکشی مناسب نیستند.پایه آلو میروبالان بسیار مقاوم به سرمای زمستان می باشد.پایه آلو میروبالان بسیار پرمحصول و زودبارده می باشد. قابلیت پیوند انواع ارقام آلو، گوجه، زردآلو و بادام بر روی این پایه وجود دارد. ارتفاع درخت هرس نشده در رقم های استاندارد بر روی پایه آلو میروبالان ۵ تا ۶ متر می باشد، اگرچه می توان اندازه درخت را با هرس تابستانه کنترل کرد. فواصل کاشت برای پایه آلو میروبالان ۵*۴ توصیه میشود.