افزایش ٢٨‌درصدی برداشت آب از سدها

وزارت نیرو با اشاره به ذخیره‌سازی حدود ۵۰‌میلیارد لیتر آب در مخازن سدهای کشور، اعلام کرد: میزان برداشت آب از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه ‌سال گذشته ٢٨‌درصد افزایش یافته و از ٢٨‌میلیارد و ٣٠٠‌میلیون مترمکعب به ٣۶‌میلیارد و ٣١٠‌میلیون مترمکعب رسیده است. براساس این گزارش ظرفیت کل مخازن ١۶٩ سد موجود کشور تا دهم شهریورماه ۴٩‌میلیارد و ٨٠٠‌میلیون مترمکعب بود که این مسأله به معنای خالی بودن ۴٧‌درصد ظرفیت مخزن سدهاست. گفتنی است پارسال حجم مخزن سدهای کشور ٢٠‌میلیارد و ٩٠٠‌میلیون مترمکعب بود که امسال با ٣٣‌درصد افزایش، به ٢۶‌میلیارد و ۶٢٠‌میلیون مترمکعب رسیده است.

در این مدت میزان روان آب‌های ورودی به مخازن سدهای کشور با ۵٩‌درصد افزایش نسبت به پارسال از ٢٧‌میلیارد و ٨۴٠‌میلیون مترمکعب به ۴۴‌میلیارد و ٢٨٠‌میلیون مترمکعب رسیده است؛ با وجود این هنوز ۴٧‌درصد مخزن سدها خالی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.