نهال هلو پاییزه
نهال هلو پاییزه

زمان رسیدن هلو پاییزه اواسط شهریور ماه می باشد ، در هلو پاییزه هسته به گوشت چسپیده و پوست میوه به گوشت چسپیده و دارای طعم بسیار خوبی می باشد نوع مصرف هلو پاییزه تازه خوری و کمپوت سازی می باشد. نهال های هلو پاییزه تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه GN15 می باشند. این امر باعث شده عمر اقتصادی درخت های پیوندی بر روی پایه GN15 بالای ۲۰ سال شود و باردهی این هلو ها از سال دوم شروع شده و به طور متوسط دارای عملکرد ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به هلو های پاییزه پایه بذری می باشند فاصله کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۳*۴ می باشد. این پایه سبب تولید میوه های درشت تر و باکیفیت تر می شود.