نهال هلو زعفرانی زودرس
نهال هلو زعفرانی زودرس

زمان رسیدن هلو زعفرانی زودرس اواخر تیرماه می باشد، رنگ میوه هلو زعفرانی زودرس زرد زعفرانی می باشد، هلو زعفرانی زودرس هسته جدا می باشد و دارای قابلیت انبارداری به مدت ۲ ماه می باشد و نوع مصرف هلو زعفرانی زودرس تازه خوری می باشد. نهال های هلو زعفرانی زودرس تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه GN15 می باشند. این امر باعث شده عمر اقتصادی درخت های پیوندی بر روی پایه GN15 بالای ۲۰ سال شود و باردهی این هلو ها از سال دوم شروع شده و به طور متوسط دارای عملکرد ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به هلو های زعفرانی زودرس پایه بذری می باشند فاصله کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۳*۴ می باشد. این پایه سبب تولید میوه های درشت تر و باکیفیت تر می شود.