نهال هلو زعفرانی دیررس
نهال هلو زعفرانی دیررس

زمان رسیدن هلو زعفرانی دیررس اواخر مرداد ماه می باشد، رنگ میوه هلو زعفرانی دیررس زرد زعفرانی می باشد، هلو زعفرانی دیررس هسته جدا می باشد و دارای قابلیت انبارداری به مدت ۲ ماه می باشد و نوع مصرف هلو زعفرانی دیررس تازه خوری می باشد. نهال های هلو زعفرانی دیررس تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه GN15 می باشند. این امر باعث شده عمر اقتصادی درخت های پیوندی بر روی پایه GN15 بالای ۲۰ سال شود و باردهی این هلو ها از سال دوم شروع شده و به طور متوسط دارای عملکرد ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به هلو های زعفرانی دیررس پایه بذری می باشند فاصله کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۳*۴ می باشد. این پایه سبب تولید میوه های درشت تر و باکیفیت تر می شود.