نهال هلو جوادی
نهال هلو جوادی

زمان رسیدن هلو جوادی اوایل شهریور ماه می باشد، رنگ هلو جوادی زرد تیره با شکل گرد، گوشت سفت و کیفیت عالی برای حمل و نقل در بازار میوه است. نهال های هلو جوادی تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه GN15 می باشند. این امر باعث شده عمر اقتصادی درخت های پیوندی بر روی پایه GN15 بالای ۲۰ سال شود و باردهی این هلو ها از سال دوم شروع شده و به طور متوسط دارای عملکرد ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به هلو های جوادی پایه بذری می باشند فاصله کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۳*۴ می باشد. این پایه سبب تولید میوه های درشت تر و باکیفیت تر می شود.