نهال زردآلو تخم مرغی
نهال زردآلو تخم مرغی

زمان رسیدن زردآلو تخم مرغی نیمه دوم خرداد ماه می باشد و نوع مصرف زردآلو تخم مرغی تازه خوری و خشکبار می باشد نهال های زردآلو تخم مرغی تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد، این پایه باعث زود باردهی زردآلو ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به زردآلو های پایه بذری می شود. ارتفاع زردآلو های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۴ تا ۵ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۴*۵ متر می باشد، سیستم ریشه این نهال ها به سبب پایه میروبالان خیلی عمیق می باشد و با طیف وسیعی از خاک ها سازگاری دارد و بسیار مقاوم به سرمای زمستان می باشد. درخت زردآلو تخم مرغی با پایه میروبالان دارای عمر اقتصادی بالای۳۵ سال می باشد.