نهال زردآلو اردوباد
نهال زردآلو اردوباد

زمان رسیدن زردآلو اردوباد اواخر خرداد ماه می باشد، میوه زردآلو اردوباد زرد رنگ بوده و نوع مصرف آن تازه خوری و خشکباری می باشد. نهال های زردآلو اردوباد تولیدی در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد، این پایه باعث زود باردهی زردآلو ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به زردآلو های پایه بذری می شود. ارتفاع زردآلو های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۴ تا ۵ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۴*۵ متر می باشد، سیستم ریشه این نهال ها به سبب پایه میروبالان خیلی عمیق می باشد و با طیف وسیعی از خاک ها سازگاری دارد و بسیار مقاوم به سرمای زمستان می باشد. درخت زردآلو اردوباد با پایه میروبالان دارای عمر اقتصادی بالای ۲۵ سال می باشد.