نهال آلو خاکی
نهال آلو خاکی

زمان رسیدن آلو خاکی اواسط مهر ماه می باشد، رنگ میوه آلو خاکی سیاه بوده و دارای پوستی مات و گوشتی قرمز، شفاف و با طمعی خوشمزه و شیرین می باشد. آلو خاکی دارای قابلیت انبارداری بالایی می باشد و نوع مصرف آن تازه خوری و خشکباری می باشد. نهال های آلو خاکی تولید شده در شرکت اروم زیست تاک پیوندی بر روی پایه میروبالان هستند که یک پایه نیمه پا کوتاه کننده می باشد، این پایه باعث زود باردهی آلو ها شده ( شروع باردهی از سال دوم ) و باعث افزایش باردهی آنها به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر نسبت به آلو های پایه بذری می شود. ارتفاع آلو های پیوندی بر روی این پایه تقریبا ۴ تا ۵ متر می باشد و ردیف های کاشت توصیه شده برای این نهال ها ۴*۵ متر می باشد، سیستم ریشه این نهال ها به سبب پایه میروبالان خیلی عمیق می باشد و با طیف وسیعی از خاک ها سازگاری دارد و بسیار مقاوم به سرمای زمستان می باشد. نهال آلو خاکی نیاز به رقم گرده افشان ندارد.