کشاورزنیوز(اخبار کشاورزی ایران):

علی بیانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار کشاورزنیوز اظهار داشت: بوی نامطبوع و آزار دهنده حاصل ازتخلیه پساب این واحدها در یکی از شهرک های صنعتی در شهرستان گمیشان باعث شد تا این واحدهای آلاینده برای رفع مشکل به محاکم قضایی معرفی شوند.
به گفته وی؛ این بوی نامطبوع در برخی روزها به شدت آزار دهنده بوده و برخی از شهروندان با تماس تلفنی و مراجعات حضوری مکرر به این اداره، بخشداری و فرمانداری مراتب نارضایتی خود را ابراز داشته و خواستار رسیدگی و چاره اندیشی عاجل و موثر برای رفع این معضل زیست محیطی شده بودند.
وی ادامه داد: در همین راستا اخطاریه های قانونی و فرصت های لازم به مدیران این واحدها داده شد تا نسبت به اصلاح سیستم های تصفیه ای واحد تولیدی خود اقدام نمایند که متاسفانه این موضوع ،مثمر ثمر واقع نشد و در نهایت این واحد ها به محاکم قضایی معرفی شدند.
بیانی ادامه داد: با توجه به اهمیت سلامت عمومی مردم ،محیط زیست اقدام به معرفی این واحدها به محاکم قضایی کرد.
به گزارش کشاورزنیوز و به استناد ﻣﺎدﻩ ۶٨٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ هر اﻗﺪاﻣﻲ که ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد از ﻗﺒﻴﻞ ﺁﻟﻮدﻩ کردن ﺁب ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺁب ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺁﻟﻮدﻩ، دﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﻲ و داﻣﻲ وﻣﻮاد زاﻳﺪ، رﻳﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﺴﻤﻮم کننده در رودﺧﺎﻧﻪ ها و زﺑﺎﻟﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ، کشتار ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎزدام ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز از ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﻳﺎ ﭘﺲ ﺁب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪهای ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف کشاورزی ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ طبق قانون ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم می شوند.
گمیشان با افزون بر ۶۷ هزار نفر جمعیت در شمال غربی گلستان واقع و همجوار با کشور ترکمنستان است، این شهرستان در ساحل شرقی خزر قرار دارد.
۷۳۳۳/۱۶۴۸

انتهای پیام /*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.