مراحل کاشت نهال
۱- حفر گودالی به عمق ۷۰ سانتی متر و عرض ۵۰-۶۰ سانتی متر
۲- ترکیب ۴/۱ ماسه و ۴/۳ خاک معمولی و پرکردن چاله حفر شده با این ترکیب خاک
۳- تهیه نهال های سالم و قوی ( هرس قسمت های زخم شده در صورت وجود آسیب دیدگی)
۴- انجام عمل پرالیناژ یا همان ضدعفونی کردن ریشه نهال

*عمل پرالیناژ عبارت است از آغشته کردن ریشه نهال به مواد چسبنده و ضدعفونی کننده*
روش پرالیناژ: در یک بشکه ۱۰۰ لیتری آب مقدار ۱۰ کیلوگرم رس الک شده + ۵ کیلوگرم پهن الک شده + ۳۰۰ گرم سم قارچ کش مانند بنومیل مخلوط می کنند. و ریشه نهال را درون آن فرو برده و سپس می کارند.
این عمل در هر مقیاسی قابل انجام است و شما میتوانید به جای ۱۰۰ لیتر آب از ۱۰ لیتر آب+۱ کیلوگرم رس+نیم کیلوگرم پهن + ۳۰گرم سم قارچ کش استفاده کنید برای کاشت چند نهال از این مخلوط استفاده کنید.
۵-قرار دادن نهال بصورت کاملا صاف درون چاله کاشت
( برای جلوگیری از بروز انواع بیماری های باکتریایی و قارچی محل پیوند باید بالاتر از سطح خاک قرار بگیرد)