به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند در بیست و دومین کنگره ملی گیاه پزشکی که صبح شنبه در دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه باید به منظور تامین غذای بشریت، کشاورزی را دانش بنیان کرد، گفت: در حالی در جوامع امروزی تمامی امورات مرتبط با کشاورزی مهندسی شده که متاسفانه این مهم را کوچک می پنداریم.

وی با اشاره به اینکه بدون شک کشاورزی دانش بنیان یکی از  ضرورت های مهم در دنیا کنونی است که تاحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: علی رغم وجود دانش کافی تبدیل آن به نوآوری تا حد مقبولی میسر نشده است.

معاون آموزش، ترویج و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه کسب ثروت از طریق دانش در دستور کار قرار گرفته اما متاسفانه برای تبدیل و تحقق آن با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از دانشگاه های کارآفرین در بخش آموزش و پژوهش، تصریح کرد: در سازمان تحقیقات و ترویج؛ تحقیقات بنیادی قابل ترویج و تجاری سازی در نظر گرفته شده است.

زند با اعلام اینکه بیشتر تحقیقات در کشور در قسمت مقدماتی باقی مانده در حالی که این امر باید ترویج پیدا کند، گفت: سامانه علم سنجی راه اندازه و محققان شناسایی شده اند.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه های نو و جدیدی را تدوین کرده که در برنامه های اقتصاد مقاومتی مصوب شده است.

وی با بیان اینکه در حالی به خودکفایی گندم دست یافتیم که بنا بود این امر تا سال ۹۹ محقق شود، افزود: خودکفایی گندم بین سال های ۹۰ تا ۹۲ به ۸۴ درصد رسیده بود.

زند اعلام کرد: ۳۳۰ شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی در کشور فعال است که این رقم باید به هزار شرکت برسد.

معاون آموزش، ترویج و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه خودکفایی با بکارگیری مولفه های اصلی کشاورزی به دست می آید، تصریح کرد: تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی کمتر از معادن و چیزی حدود ۲ الی ۴ درصد است.

زند با تاکید بر اینکه سرانه آب کشور در حال کاهش است، گفت: بارندگی ایران کمتر از یک سوم جهان اما تبخیر سطح آبی سه برابر  میانگین جهانی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.