به
گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل تعیین سقف
حقوق و مزایای مدیران، اعضای هیات‌مدیره و هیات نظارت صندوق‌ها و
سازمان‌های تابعه این وزارتخانه را ابلاغ کرد. در دستور العمل تعیین سقف
حقوق و مزایای مدیران‌عامل، اعضای هیات مدیره و هیات نظارت آمده است:

حقوق و مزایای مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و اعضای هیات نظارت صندوق
ها و سازمان های بیمه و بازنشستگی تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
(سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان بیمه سلامت
ایرانیان، صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران، صندوق بیمه اجتماعی
روستائیان وشایر) که در این دستورالعمل به اختصار سازمان نامیده می شوند،
به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ت) ماده (۸) اساسنامه
سازمان تامین اجتماعی بر اساس مقررات این دستور العمل قابل پرداخت است.

حقوق، امتیاز شغل و مزایای غیر مستمر ماهانه مشمولین این
دستورالعمل بر اساس حاصل جمع امتیازات ناشی از ارزشیابی ویژگی های شغل،
شاغل و کیفیت خدمات انجام شده مندرج در امتیازت شاغل مشمولین این
دستورالعمل با اعمال ضریب ریالی تعیین می شود.

تبصره – ضریب ریالی این دستورالعمل در سال ۱۳۹۴ و سال های بعد به میزان ضریب ریالی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری است.

امتیازات شاغل مشمولین این دستورالعمل بر اساس مجموع امتیازات، میزان تحصیلات، سابقه خدمت و تجربه مفید به شرح ذیل تعیین می شود:

الف – تحصیلات

پزشک فوق تخصص – فوق دکتر تخصصی ۱۰/۰۰۰ امتیاز

پزشک متخصص ۹/۰۰۰ امتیاز

دکتر تخصصی ۸/۰۰۰ امتیاز

دکتر حرفه ای – پزشک عمومی ۷/۰۰۰ امتیاز

فوق لیسانس ۶/۰۰۰ امتیاز

ب- تجربه مفید

به ازای هر سال تجربه مفید ۲۸۰ امتیاز، مدت خدمت در یکی از
سمت های مدیریت حرفه ای، مدیریت های سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت
خدمات کشوری، عضویت در مجمع عمومی و هیات مدیره یا ارکان نظیر در شرکت های
دولتی، شوراها و شوراهای عالی، هیات های نظارت سازمان تابع این دستورالعمل
یا تصدی سمت مدیر عامل تجربه مفید تلقی می شود. خدمت در سمت های مشابه به
تشخیص هیات امنا تجربه تلقی می شود.

ج- سابقه خدمت

به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول ۲۰۰ امتیاز، سوابق خدمتی
قابل تلقی می شود که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری یا آیین نامه
استخدامی سازمان محل خدمت از لحاظ بازنشستگی جزو سابقه خدمت قابل احتساب
باشد. مدتی که به عنوان تجربه مفید محاسبه شده به
طور مضاعف جزو سابقه خدمت قابل احتساب نیست و مدت سابقه خدمت و تجربه مفید
تا سقف قابل احتساب می باشد.

امتیاز شغل مشمولین این دستورالعمل به شرح امتیازات مندرج در جدول زیر تعیین می شود.

امتیازات شاغل اعضای هیات نظارت بر طبق امتیازات شاغل مشمولین
تعیین می شود و امتیاز شغل و فوق العاده بهره وری آنان حداکثر معادل ۶۰
درصد فوق العاده های متناظر اعضای هیات مدیره در سازمان مربوط می باشد که
به تصویب هیات امنا می رسد. فوق العاده ها و هزینه های موضوع ماده (۱۰) نیز
به این گونه اعضاءقابل پرداخت می باشد.

تبصره – اعضای هیات نظارت که به صورت غیر تمام وقت خدمت می
نمایند، به نسبت ساعات کار انجام شده از حقوق و مزایای اعضای هیات نظارت
تمام وقت سازمان مربوط بهرمند می شوند.

به مشمولین این دستورالعمل فوق العاده‌ها و هزینه‌های زیر نیز در صورت استحقاق قابل پرداخت است:

فوق العاده روزانه ماموریت‌های داخل
کشور بر مبنای یک سی ام حقوق، فوق العاده شغل و مزایای غیر مستمر ماهیانه
بابت هر روز ماموریت پرداخت می شود.

فوق العاده ماموریت خارج از کشور بر اساس مقررات مورد عمل درباره مدیران متناظر در شرکت های دولتی پرداخت می گردد.

کمک هزینه عائله مندی و اولاد بر طبق مقررات مورد عمل در مورد کارکنان رسمی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می باشد.

پاداش عملکرد سالیانه اعضا در صورت
عملکرد رضایت بخش آنان به تشخیص هیات امنا معادل یک ماه حقوق، امتیاز شغل و
مزایای غیر مستمر ماهیانه می باشد.

حداکثر حقوق و امتیاز شغل نباید از هفت برابر (۷ ) حداقل حقوق
کارکنان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که هر سال توسط هیات وزیران
اعلام می گردد، تجاوز کند.

کسور بازنشستگی، حق بیمه درمان، سهم بیمه درمان پایه و سهم پس
انداز مشمولین این دستورالعمل اعم از سهم کارفرما و شخص بر طبق مقررات
مربوط کسر و به سازمان های ذیربط پرداخت می شود.

مسئولیت صحت اجرای دستورالعمل با مدیر عامل و نظارت بر عهده
هیات امنا می باشد. یک نسخه از کلیه احکام صادره به وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی ارسال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.