بهشهر- استاندار مازندران گفت: ایجاد و توسعه صندوق خرد روستایی در مازندران برای ایجاد اشتغال پایدار با قوت پیگیری می شود تا با تشکیل و ترویج آن توسعه همه جانبه در روستاها ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر پنج شنبه در جشنوارهدختران روستایی مازندران “ماهتو” در روستای آسیابسر بهشهر افزود: راه اندازی این صندوق ها عامل موثری برای حمایت از واحدهای کوچک، ایجاد فرصت های شغلی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها است که باید با قوت دنبال شود.

وی گفت: این صندوق برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها راه اندازی می شود که برای توان‌افزایی زنان و توانمندسازی این قشر هم باید ایجاد این صندوق بیش از پیش دنبال شود.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به توانمندی های مختلف بانوان در روستاها و شهرها ادامه داد: امکانات، توانمندی ها و قابلیت هایی در روستاها وجود دارد که شاید در برخی از موارد ناشناخته مانده است و باید با ایجاد صندوق خرد روستایی و تلاش برای ایجاد اشتغال بانوان روستایی این قابلیت ها شناسایی شود.

فلاح با اعلام اینکه ۴۵ درصد جمعیت استان مازندران در روستاها ساکن هستند، گفت: نیازها و توانمندی های روستاییان باید شناسایی و با حمایت از این قابلیت ها برای رشد و توسعه گام برداشته شود.

وی گفت: توسعه روستاها در دستور کار جدی ما در استان مازندران قرار دارد و برای همین منظور کمیته روستایی ستاد تسهیلات سفر در این استان شکل گرفته و راه اندازی شده که در همین راستا ۲۵ درصد از جمعیت گردشگران در مازندران به سمت روستاها سوق یافتند.

فلاح همچنین با اشاره به اینکه یکهزار و ۶۰۰ روستای مازندران در هفته دولت امسال به اینترنت پرسرعت مجهز شد، افزود: توجه به فن آوری امروز برای توسعه مورد نیاز است و این قابلیت اکنون در روستاهای ما فراهم است.

وی گفت:‌ تقویت بنیاد مالی، توجه به پس انداز در مناطق روستایی و توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی با افزایش بهره‌وری از مسائل قابل پیگیری در روستاها است که باید دنبال شود و در کنار توجه به بخش اقتصادی، قابلیت ها و استعدادهای مختلف روستایی هم شکوفا شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.