با ورود سامانه بارشی به برخی استان‌های نیمه شمالی در روزهای اخیر، ۲ میلی‌متر بارندگی در سطح کشور طی هفته گذشته ثبت شد.

به‌گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های باران‌سنجی شرکت مدیریت منابع آب ایران از حوضه‌های آبریز اصلی کشور، میزان بارش کشور تا دیروز به ۲۳۹ میلی‌متر رسیده است.

حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا پایان ۱۹ شهریور ماه جاری نیز معادل ۳۹۳ میلیارد و ۸۷۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

گفتنی است این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۴۳ میلی‌متر) ۲ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۹۴ میلی‌متر) ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.