موج خصوصی سازی تحقیقات
که اخیرا شروع شده و می تواند فرصتی برای تحقیقات کشور و اشتغال دانش آموختگان
باشد، در نگاه افراطی تهدیدی برای تحقیقات کلان در موسساتی چون خاک و آب است.

به گزارش ایانا از روابط عمومی
موسسه تحقیقات خاک و آب، دومین روز گردهمایی ملی برنامه ریزی تحقیقات مدیریت
پایدار خاک و آب با حضور کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت،
سخنرانی بازرگان رییس موسسه تحقیقات خاک و آب و در ادامه برگزاری پنل های
تخصصی برگزار شد.

در دومین روز این
گردهمایی، بازرگان با بیان اینکه یکی از اهداف برگزاری این گردهمایی بررسی
عملکرد موسسه جهت یافتن نقاط ضعف بوده است تا بتوانیم بیش از پیش اثربخشی فعالیت
های خود را افزایش دهیم، تاکید کرد: نگاه چند بعدی به مسائل پیچیده خاک و آب کمک حال
کشاورزی کشور است

بازرگان تصریح کرد:
موسسه تحقیقات خاک و آب به عنوان بزرگ ترین موسسه تخصصی در حوزه خاک و آب، برای
پرداختن به چالش های این حوزه با محدودیت هایی مواجه است، ازاوایل دهه ۸۰ و با حاکم
شدن ساختار ارزیابی وزارت علوم بر سازمان تحقیقات، انگیزه همکاران برای کارهای
میدانی و بزرگ که ماموریت اصلی موسسه است کاهش یافته و مقیاس موسسه از دشت به
گلدان و پتری دیش رسیده است، همچنین از اواسط دهه ۸۰ با تفکیک منابع اعتباری ستاد موسسه
با بخش های استانی، نظام پژوهش های کلان با محوریت ستاد در معرض تهدید جدی قرار
گرفته، این دو اتفاق همراه با محدودیت های شدید اعتباری بیش از هر چیز انسجام
برنامه ای ما را کمرنگ کرده است.

رییس موسسه تحقیقات خاک
و آب ادامه داد: موج خصوصی سازی تحقیقات که اخیرا شروع شده و می تواند فرصتی برای
تحقیقات کشور و اشتغال دانش آموختگان باشد، در نگاه افراطی تهدیدی برای تحقیقات
کلان در موسساتی چون خاک و آب است.

بازرگان خاطرنشان
کرد: با وجود تمامی چالش ها، تلاش کرده ایم با انجام تحقیقات در زمینه مسائل مربوط
به خاک و آب به منظور شناسائی و طبقه بندی خاک ها و ارزیابی اراضی کشور و بررسی و
تعیین روش های علمی و اقتصادی بهره وری از منابع خاک و آب در زمینه تولید محصولات
کشاورزی، در مقاطع مختلف متناسب با شرایط و نیازهای کشور نقش آفرینی کرده و پاسخگوی
مسائل خاک و آب کشور باشیم.

 گردهمایی ملی
برنامه ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ شهریورماه سال جاری
در حال برگزاری است./

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.