تحقیقات و پژوهش ها باید
اثربخش باشند، پژوهش اثربخش باید علاوه بر پاسخگو بودن به مشکلات اولویت دار و
داشتن خروجی قابل استفاده در تحقیقات بعدی و در تولید، توجیه اقتصادی داشنه باشد.

به گزارش ایانا از روابط عمومی
موسسه تحقیقات خاک و آب، اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج امروز دوشنبه در گردهمایی ملی برنامه ریزی
تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب با بیان اینکه در حال حاضر، سالانه جمعیت جهان
حدود ۷۸ میلیون نفر رشد می کند
و ظرف ۱۳ سال آینده، یک میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده می شود، اظهار داشت: با
توجه به رشد جمعیت کشور و محدودیت منابع آب، خاک، هوا و سرمایه گذاری، نیازمند
دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و کشاورزی دانش بنیان
خواهیم بود.

زند سه شاخص مهم
برای ناپایدار بودن بوم نظام های کشاورزی
را شور شدن اراضی، کاهش ماده آلی خاک و فرسایش و تخریب منابع خاکی عنوان کرد و
افزود:
هزینه فرسایش در ایران، معادل ۱۴ درصد درآمد
ناخالص ملی است.

وی با بیان اینکه متوسط
سرانه آموزش های مهارتی کشاورزی در برنامه اول تا پنجم کمتر از ۲۰ دقیقه بوده و در
سال های برنامه پنجم (۹۲-۹۰)، صرفا ۲۳ دقیقه است، ادامه داد: سهم دانش آموزان
کشاورزی نسبت به کل دانش آموزان کشور فقط
۱.۲ درصد و سهم دانش آموزان کشاورزی در مناطق روستایی ۴ درصد است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی
ادامه داد: سهم دانشجویان کشاورزی از کل دانشجویان کشور کمتر از ۶ درصد، سهم
کشاورزی از دانشجویان علمی – کاربردی ۳ درصد و سهم آموزش سازمان فنی حرفه ای در
مناطق روستایی (صنعت، خدمات و کشاورزی) کمتر از ۳ درصد است.

 زند با تاکید بر
اینکه در آینده تولید محصولات کشاورزی سخت تر است، خاطرنشان کرد: برای تامین غذای
بشر باید کشاورزی را دانش بنیان کرد.

وی تصریح کرد: شاخص توان
اقتصادی کشورها در گذشته بر مبنای دسترسی و به کارگیری موثر منابع فیزیکی، طبیعی و
دارائی های ملموس از قبیل زمین، پول، ماشین‌آلات و … (اقتصاد منبع بنیان)بوده است،
اما امروز میزان خلق و بهره‌برداری از دانش در مسیر تولید و دستیابی به فناوری ها و
توانمندی هایی است که به حفظ مزیت رقابتی آنها کمک می‌ کند (اقتصاد دانش‌بنیان).

 زند با تاکید بر
این که تحقیقات و پژوهش ها باید اثربخش باشند، ادامه داد: پژوهش اثربخش باید علاوه
بر پاسخگو بودن به مشکلات اولویت دار و داشتن خروجی قابل استفاده در تحقیقات بعدی
و در تولید، توجیه اقتصادی داشنه باشد، تحقیقات اگر اثربخش نیست باید حذف شود.

وی بیان کرد: ارزیابی
اقتصادی تحقیقات کشاورزی در جهان، از پیشینه‌‌ای بیش از نیم قرن برخوردار بوده، در
ایران، این رویکرد از اواسط دهه ۱۳۶۰ خورشیدی مورد توجه محققین و دانش آموخت­گان اقتصاد کشاورزی قرار گرفت.
در
این تحقیقات، دامنه تغییرات نسبت فایده به هزینه
از حدود ۳ تا ۴۰ بود، یعنی به
ازای هر یک ریال سرمایه‌گذاری
۳ تا
۴۰ ریال منفعت ایجاد شده است. در مطالعه ای که کل سازمان تحقیقات را شامل می شد،
این نسبت حدود ۲۵ بود. مقادیر این سنجش نشان دهنده آن است که سرمایه‌گذاری در
تحقیقات کشاورزی از بازده بسیار مناسبی برخوردار است.

وی با اشاره به این که تاکنون ۱۵۸
دستاورذ فنی و تحقیقاتی در حوزه کشاورزی به بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان
واگذار شده است، افزود: در افق ۱۴۰۴، خودکفایی ۱۰۰ درصدی در زمینه تولید گندم و جو
و ۷۰ درصدی در زمینه روغن خوراکی و چغندر قند پیش بینی شده است.

 گردهمایی ملی
برنامه ریزی تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب با حضور بیش از ۲۰۰ عضو هیات علمی و
محقق تا هفدهم شهریورماه ادامه خواهد داشت، در این گردهمایی برنامه های راهبردی
موسسه برای پنج سال آتی در ۹ زیر گروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.